Gode websites for forfattere

15 maj

Der er selvfølgelig stor forskel på at være forfatter og få afsat sit manuskript i et lille sprogområde som det danske og så på at være engelsksproget forfatter. Vi har ikke de samme afsætningsmuligheder for vores arbejde. Men nogle af de mere håndværksprægede problemstillinger er fuldstændigt de samme for alle forfattere uanset arbejdssprog. Derfor kan man som dansksproget forfatter sagtens have stor glæde af nogle af de mange engelsksprogede websites for forfattere. Se fx dette meget nyttige blogindlæg med en lang række links.

Kan man nu stole på sit forlags salgsopgørelse?

8 apr

En læser har sendt mig følgende spørgsmål: “Ved du, om der findes eksempler på, at forlag snyder lidt med salgstallene? Altså fortæller forfatteren, at bogen har solgt mindre, end den faktisk har? Af forskellige grunde halter det desværre med tilliden til mit forlag efterhånden.”

Jeg kender faktisk ikke til konkrete eksempler på snyd med salgstal, men jeg må indrømme, at jeg selv indimellem er blevet noget overrasket over en salgsopgørelse — det kan fx være, at der er et misforhold mellem de løbende salgstal, som redaktøren har fortalt, og så den opgørelse, man modtager, når det er tid til royaltyafregning. Hvem skal man så stole på?

I de fleste kontrakter står der, at forfatteren kan kræve en opgørelse over salget, der er godkendt af en statsautoriseret revisor. Forfatteren skal selv betale revisorens regning. Jeg vil tillade mig at gå ud fra, at selv om der ikke er indføjet denne passus i kontrakten, så gælder det alligevel. Men det kræver altså, at du er villig til at betale for revisoren selv.

Det skulle undre mig, om der ikke indimellem var uoverensstemmelser i opgørelsen af salget. Bøger ryger rundt inde på forlagene, og hvordan de skal kunne holde styr på alle eksemplarer med den nøjagtighed, som opgørelserne antyder, der er tale om, er vanskeligt at forestille sig. Men i de fleste tilfælde er det formentlig sjusk snarere end snyd.

Hvis du har mistanke om direkte snyd, synes jeg, du skal ofre pengene på den statsautoriserede revisor. Så kan de forhåbentlig lære det!

Royalty og forfatterhonorar

23 jul

Den almindelige måde at få sit arbejde som forfatter aflønnet på er gennem enten en royaltyaftale eller i sjældnere tilfælde gennem et fast forfatterhonorar. Den sidste form – det faste forfatterhonorar – bruges typisk i den form for ”selvbiografier”, hvor en kendt person ”i samarbejde” med en forfatter har skrevet en bog om sig selv. Bogen vil typisk være skrevet i jeg-form, og den kendte persons navn står øverst som forfatter, men den, som har lavet skrivearbejdet, er enten en anonym forfatter (på dansk en såkaldt ”neger”, på engelsk en såkaldt ”ghost writer”), eller en navngivet forfatter, hvis navn har en mere ydmyg placering på forsiden, foran hvis navn der står ”sammen med” eller ”i samarbejde med”. (Når det overhovedet er interessant at få sit navn med på sådanne udgivelser, skyldes det først og fremmest hensynet til biblioteksafgiften, men det er en ganske anden sag.) En sådan person – den rigtige forfatter – vil ofte få et forfatterhonorar i form af et fast honorar for sin ulejlighed, samt evt. en mindre del af royaltybeløbet.

Ellers er den typiske aflønning som nævnt i form af en royalty. Denne royalty består normalt af en procentsats af bogens vejledende udsalgspris minus moms. Royaltysatsen kan variere. Den konkrete procentsats vil både afhænge af bogens genre og af forfatterens forhandlingsposition. Almindeligvis befinder denne royaltysats sig et sted mellem 10 % og 20 %. For skønlitteratur er 15 % den mest almindelige sats. For faglitteratur, der kræver dyrt layout og mange penge til fotos og grafiker, som fx kogebøger, er det ikke usædvanligt med 10 %. Under alle omstændigheder og uanset genre er det som oftest muligt at få indbygget en såkaldt trappestige i sin kontrakt, således at man som forfatter får fx 15 % af de første 2.000 eksemplarer, 17½ % af de næste 8.000 eksemplarer og 20 % fra 10.000 solgte eksemplarer og op. (OBS! Dette er blot taleksempler. Jo lavere man kan få forhandlet trinene ned i sin ”trappestige”, jo bedre.)

Når de første 1.000-3.000 eksemplarer af en bog er solgt, har forlaget fået dækket sine faste omkostninger, og derefter kan forfatteren få en større bid af kagen. Om det er 1.000 eller 3.000 eller et sted derimellem, som er skæringspunktet, vil afhænge af omkostningerne ved udfærdigelsen af bogen. Jo mere kostbar grafik, tegninger, konsulentbistand, etc., jo højere vil break-even-punktet være for forlaget.

Ovenstående royaltymodel er den klassiske, danske royaltymodel. I dag findes der også andre former for royaltymodeller, fx nettoprismodellen og fifty-fifty-modellen. Mere om sidstnævnte senere, men om nettoprismodellen kan kort forklares, at der her er tale om en højere procentsats, fx 25 %, af et mindre beløb, nemlig bogens vejledende udsalgspris minus moms minus forhandlerrabat. Hvis forhandlerrabatten er 40 %, går det lige op med en royaltysats på 15 % af bogens vejledende udsalgspris minus moms. Hvis forhandlerrabatten er større, får man som forfatter mindre ud af denne model end ved at holde fast i 15 % af den traditionelle beregningsmåde. Hvis forhandlerrabatten er 35 %, er det en fordel med de 25 % af nettoprisen. Men alt dette vil altid komme an på en konkret beregning.

Med hensyn til royaltysatsen vil en debuterende forfatter oftest få en udmelding fra forlaget om, at sådan gør vi her, og det kan ikke være anderledes. Men dette er meget sjældent i overensstemmelse med sandheden. Der er stort set altid plads til forhandling, og som ved enhver anden forhandling er forlagets første udspil ikke det sidste. Derfor er der ingen grund til at sige ja tak til forlagets udspil uden forhandling. Der skal uhyre gode grunde til at acceptere en royaltysats på 10 %. Disse grunde bør have noget med omkostningerne ved udfærdigelsen af bogen at gøre – omkostninger, der ikke falder med stigende oplag.

Når man som forfatter har forhandlet sig på plads omkring royaltyens størrelse (og beregningsgrundlag), er det tid til at se på forskuddet. Danske forfattere får normalt et mindre forskud, når manuskriptet til deres bog er afleveret og godkendt. Forskuddets størrelse varierer fra forlag til forlag, men det er ikke usædvanligt at få fx 1/3 af den beregnede royalty for første oplag. Nogle forlag giver 50 %, og hvis man er en kendt forfatter, kan man gøre det ganske godt med forskuddet. Jo større oplag, jo større forskud, og jo større royaltysats, jo større forskud. I Danmark er det stadig ikke almindeligt med de gigantiske forskud til forfattere, som man hører om i udlandet, men der er nogle få forfattere, der er i stand til at forhandle sig frem til noget, der er væsentligt bedre end det gennemsnitlige forskud. Rygtet vil vide, at det største forskud givet til en dansk forfatter i nyere tid er på en million kroner.

Et udbetalt forskud skal ikke betales tilbage, selv om det endelige bogsalg viser sig at være mindre end det forventede antal solgte bøger, der lå til grund for forskuddets størrelse. Har man fx fået et forskud svarende til 1.000 solgte bøger, og bogen kun sælger 800 eksemplarer, så har man fået et større forskud, end salget berettigede. Men beløbet er et garantibeløb, og det skal ikke betales tilbage. Til gengæld er det ikke så godt for en forfatters forhandlingsposition med den næste bog, at den forrige ikke kunne tjene forskuddet hjem. Men det er en ganske anden problemstilling.

 

Hvad er en genreforfatter?

28 mar

Ja, det er nok ikke alle, der ved, hvad en genreforfatter er. Jeg har selv tidligere indrømmet at være sådan en. Og Susanne Staun, som er en fremragende forfatter — ja, en fremragende genreforfatter — har nu skrevet en fremragende kronik om, nå ja, det underkendte i at være genreforfatter …

Barack Obama tjener godt på sine royalties

20 mar

Ja, det må jo altid glæde en forfatter, når der er forfattere, som tjener seriøse penge på deres bøger. New York Times skriver om, hvordan de mange royalty-indtægter, som præsident Obama har tjent på sine bøger, herunder sin selvbiografi, reddede præsidentparrets økonomi, før de blev præsidentpar. Det eneste, der er lidt ærgerligt ved historien, er, at i første omgang solgte hans bog ikke nok til, at den indtjente royalty kunne dække forskuddet. Der kom først gang i salget efter hans tale på partikonventet i 2004, og efter han blev præsidentkandidat, kom der virkelig gang i salget. Hvis det er en betingelse for en bestseller, at man skal være amerikansk præsidentkandidat, så begrænser det jo mulighederne. Men sådan er det da heldigvis heller ikke! Selv om det tydeligvis hjælper …

Kort sagt: Det er en tilstrækkelig, men ikke en nødvendig betingelse!

Uheldige afslag fra forlag

15 mar

De fleste af os forfattere har prøvet den alt andet end opløftende oplevelse at modtage et afslag på et bogforslag (hvis det er en faglitterær bog) eller — endnu værre — på et helt manuskript (hvis det er en skønlitterær bog). Og ja, det er værre med den skønlitterære bog, fordi der er gået meget mere arbejde ind i et helt manuskript end i et bogforslag. Men begge dele er frygteligt nedslående. Derfor må vi ofte trøste os med, at “ét afslag er intet afslag” og minde hinanden om alle de mega-sælgende forfattere, der startede med at blive afvist af forlag efter forlag. Men hvordan er det så at sidde på den anden side af bordet, redaktør-bordet, og afvise et manuskript, der sidenhen giver et megasalg til en konkurrent? Det kan man læse om i denne artikel i Information. Når man tænker over det, er dette dog næppe den hyppigst forekommende fejl i forlagsbranchen. Formentlig sker det langt oftere, at et manuskript bliver antaget — for sidenhen at have yderst pauvre salgstal. Det er heller ikke sjovt. Hverken for forlaget eller forfatteren.

Udenlandske rettigheder

17 jan

En læser af min blog har sendt mig en mail med et spørgsmål. (Og lad mig lige i parentes bemærke, at det er rart at vide, at jeg faktisk HAR læsere og ikke bare skriver ud i det sorte Cyberspace!)

Mailen lyder således: “Hej. Jeg har læst lidt på din blog, nogle af dine indlæg omkring det med at skrive og udgive bøger. Det er interessant og berigende. Det var faktisk det bedste jeg fandt under min lille google-søgning. Kender du er sted hvor man kan læse om regler og love ifm. med at ens manuskript bliver antaget? Altså, hvis et dansk forlag udgiver ens bog, er man så bundet sådan, at man ikke må oversætte det til engelsk og prøve lykken med nogle forlag i England eller USA? Og er der overhovedet nogle danske forfattere der har gjort dette?”

Og så til svaret: Først vil jeg gerne understrege, at jeg ikke er jurist, men økonom med det deraf følgende manglende kendskab til samtlige love og regler. Ikke desto mindre mener jeg at vide, at rettigheder omkring udgivelse af bøger først og fremmest er reguleret af lov om ophavsret, samt hvad der almindeligvis følger af markedsføringsloven. Dine rettigheder og pligter i forhold til udgivelsen af en konkret bog vil derfor være nedfældet i den kontrakt, du indgår med forlaget. Dette gælder også de udenlandske rettigheder. Der findes ikke længere nogen standardkontrakt, men den almindelige klausul i en bogkontrakt er, at forlaget også har de udenlandske rettigheder til bogen, dvs. at de har retten til at forsøge at sælge den til udlandet. Det er også standard, at indtægterne ved et udenlandsk salg deles 50-50 mellem forlag og forfatter. Forfatterforeningen mener, at det bør være 75 % til forfatteren og 25 % til forlaget, og det er jeg sådan set enig i, men de fleste forlag vil hævde, at så er det ikke besværet værd at forsøge at sælge bogen udenlands.

Det er de færreste bøger, der bliver gjort noget særligt for at sælge udenlands, og derfor vil du højst sandsynligt sagtens kunne få fjernet denne klausul i kontrakten, sådan at du selv har rettighederne til at sælge bogen til udlandet, hvis du mener, du selv kan gøre det bedre.

Du skal imidlertid være klar over, at det er meget vanskeligt for en ikke-engelsksproget forfatter at blive udgivet på det engelsksprogede marked. Oversat litteratur er ikke i høj kurs. Blandt danske forfattere, der er udkommet på det amerikanske marked, kan jeg på stående fod komme i tanke om Inger Christensen, Peter Høeg og Christian Jungersen – forfattere med enten meget høje salgstal og/eller meget høje litterære ambitioner. Dertil kommer, at processen med at få en bog antaget i USA er anderledes end i Danmark. I USA er det så godt som uomtvisteligt nødvendigt at gå gennem en agent.

Se evt. mere om farer og fælder ved agenter på Predators & Editors hjemmeside.

Faktisk er det langt lettere at få udgivet en oversat bog i Tyskland eller Frankrig, hvilket du nemt kan overbevise dig selv om blot ved at gå gennem en tysk eller fransk boghandel og se mængden af oversat litteratur.

Normalt vil det være det udenlandske forlag, der betaler for oversættelsen, men jeg kender da til eksempler på danske forfattere, der for egen regning har fået en bog oversat til engelsk med henblik på at få den afsat på det engelsksprogede marked. Indtil videre uden held.

Lad mig ikke glemme at tilføje, at det normalt er en betingelse for at få udgivet bogen i udlandet, at det har været en bestseller herhjemme.

Det kan man kalde forskud!

13 jan

Danske forfattere får normalt et mindre forskud, når manuskriptet til deres bog er afleveret og godkendt. Forskuddets størrelse varierer fra forlag til forlag, men det er ikke usædvanligt at få fx 1/3 af den beregnede royalty for første oplag. Jo større oplag, jo større forskud, og jo større royaltysats, jo større forskud. Så er der de få forfattere, der er i stand til at forhandle sig frem til noget væsentligt bedre. Rygtet vil vide, at det største forskud givet til en dansk forfatter i nyere tid er på en million kroner. Det er en pæn sum, ingen tvivl om det, men det blegner noget, når man ser på, hvad nogle amerikanske forlag giver deres forfattere i forskud. Selv forfattere, der aldrig før har skrevet en bog! I denne interessante artikel fra Wall Street Journal beskrives nogle af de seneste store forskud – herunder til en faglitterær bog om en kat, der blev fundet på et bibliotek (!!), og en ligeledes faglitterær bog om en dårligt opdraget hund. Ak ja. Måske skulle man alligevel få sig et husdyr … Men nok så interessant forklares det også i artiklen, hvorfor forlagene bliver ved med at udbetale disse efter danske forhold megastore forskud, når det ellers er økonomisk trange tider i forlagsbranchen.

Mere om forlag og manuskripter

17 aug

I forlængelse af mit indlæg om, hvordan man får antaget en skønlitterær bog, så er der i Weekendavisen en artikel om “de langsomme forlag”, der stort set handler om det samme. (Desværre er der ikke længere adgang til at læse denne interessante artikel på nettet.) Uden at der i øvrigt er tale om nogen sammenhæng – andet end en tidsmæssig tilfældighed. Eller måske findes der ikke tilfælde? Måske er der en større mening med det tidsmæssige sammenfald? Ja, hvem ved. Men artiklen er i hvert fald en glimrende uddybning af elementer i mit indlæg!

Hvordan man får udgivet en skønlitterær bog

15 aug

På utallige opfordringer – eller, hvis ‘utallige’ betyder, at man ikke kan tælle dem, vil det måske være mere korrekt at sige “på opfordring” – vil jeg nu kaste mig over et forsøg på at forklare, hvordan man får udgivet en skønlitterær bog. Dette betyder på ingen måde, at læseren efter endt læsning vil være garanteret at kunne få sit manuskript antaget, eller at jeg selv kan være sikker på at få mine egne bøger udgivet – det skal blot ses som et forsøg på at forklare selve processen.

Hvis vi til en start tager udgangspunkt i den debuterende romanforfatter uden kontakter i forlagsverdenen, så er den store forskel i forhold til, hvordan man får antaget en faglitterær bog, at man i dette tilfælde skriver romanen helt færdig, inden man tager kontakt til et forlag. Og hermed mener jeg helt færdig. Med helt færdig skal forstås, at selv om dette måske ikke er romanens endelige version, så kan du, forfatteren, ikke se, hvad der ellers kan gøres ved manuskriptet på dette tidspunkt. Hvis du ved dig selv tænker, at der er et eller andet, der ikke fungerer i kapitel 3, så skal kapitel 3 først skrives om. Senere, når du er blevet en forfatter med et fast forlag og en fast redaktør, så har du den luksus, at du kan tillade dig at sende et “work-in-progress” til redaktøren og høre, om hun (de fleste redaktører er kvinder) har et godt forslag til, hvordan du får løst problemet med kapitel 3. Men den luksus har den debuterende forfatter ikke. Her er du nødt til selv at synes, at manuskriptet er så færdigt, som du nu kan lave det – men samtidig skal du være indstillet på at foretage ændringer efterfølgende. Og med helt færdigt mener jeg også, at det skal være uden stavefejl, uden kommafejl, uden grammatiske fejl og pænt stillet op. Det skal kort sagt virke gennemarbejdet.

Nu er vi så klar til næste skridt. Hvis du læser engelsksprogede tekster om, hvordan man bliver udgivet, så vil det af disse fremgå, at man som debuterende skønlitterær forfatter først skal have en agent, fordi forlagene ikke gider tage uopfordrede indsendte manuskripter alvorligt, hvis de ikke kommer gennem en agent. Det gælder ikke i Danmark. I Danmark er indtjeningen for en almindelig forfatter så beskeden, at det arbejde, der er forbundet med at få ham eller hende afsat, slet ikke vil stå mål med de 10 %, en agent typisk får for sine tjenesteydelser i de engelsksprogede lande. I Danmark er agenter derfor kun noget, som de meget sælgende forfattere har. Og så kan agenter også blive aktuelle for mere beskedent sælgende forfattere i forbindelse med udlandssalg. Men ellers kan du som debuterende forfatter roligt gå direkte til et forlag. De fleste forlag vil behandle uopfordret indsendte manuskripter ganske seriøst – omend sjældent ligefrem som en hastesag.

Din første opgave er derfor at finde ud af, hvilke forlag der udgiver den form for litteratur, som din roman tilhører. Hvilken genre er der tale om? Gå fx ned i en boghandel og tjek de hylder med bøger, der er i samme genre som din roman. Noter dig navnene på forlagene. Og ja, der findes mange andre forlag end Gyldendal! Gå derefter hjem og tjek forlagene på deres hjemmesider. Hvad skriver de om, hvordan man skal kontakte dem med et manuskript? Følg de angivne retningslinjer! I de fleste tilfælde, men ikke i alle tilfælde, vil forlaget helst have hele manuskriptet i papirform. Det er derfor op til dig at bekoste udprintning og porto til forsendelse, hvilket kan ende med at blive en ikke ubetydelig post, hvis dit manuskript skal sendes til flere forlag.

Udover manuskriptet skal du skrive et følgebrev, hvor du skriver lidt om dig selv og din baggrund. Det skal ikke være et brev, hvor du fortæller om dit privatliv, men et brev, hvor du anfører relevante oplysninger i forhold til det foreliggende manuskript. Hvis du har skrevet en medicinsk thriller, vil det sikkert være en god ide at anføre, at du har arbejdet mange år som læge på store hospitaler, osv. (Hvis du ikke er en debuterende forfatter, men en tidligere udgivet forfatter, som af en eller anden grund skal finde et nyt forlag, vil det være relevant at anføre tidligere udgivne værker i følgebrevet samt vedlægge kopier af anmeldelser af disse.)

Alt dette poster du, og så giver du dig til at vente. Nogle forlag sender en kvitteringsskrivelse. Andre gør ikke. Nogle angiver et forventet svartidspunkt, andre gør ikke.

Under alle omstændigheder må man sige, at det er et godt tegn, når redaktøren ringer – det er ikke et godt tegn, når svaret kommer med posten. Og det er slet ikke et godt tegn, når det er en tyk kuvert, der kommer med posten – nemlig manuskriptet retur. Men åbn endelig kuverten alligevel – hvis du er heldig, følger der med afslaget en begrundelse, måske endda en konsulentudtalelse, som du kan bruge til at forbedre manuskriptet med.

Og én ting er sikkert: Ét afslag er intet afslag. Husk lige på, at Stieg Larsson fik afslag, J.K. Rowling fik afslag, John Grisham fik afslag – ja, det hører til reglen snarere end undtagelsen, at en debuterende forfatter får afslag. (Og det kan desværre også sagtens ske for allerede udgivne forfattere.)

Hvor lang tid skal man så indstille sig på at vente? De fleste forlag bruger et par måneder eller tre på at tage stilling til et manuskript. Først ser en redaktør på det. Hvis hun ikke bryder sig om det, får du afslag. Hvis hun godt kan lide det, lader hun et par kolleger og derefter resten af redaktionen se på det. Hvis der efter deres mening er potentiale i det, men de ikke er helt sikre på det, kan de sende det til konsulentudtalelse. Alt dette tager tid – og kan sagtens ende i et afslag alligevel.

Man kan også blive ringet op af redaktøren, som fortæller, at de er interesseret i manuskriptet – det skal måske lige skrives om og gennemarbejdes. Glad bliver man som forfatter. Men vær klar over, at du ikke kan være sikker på, at de faktisk vil udgive din bog, før du har en kontrakt. (Ja, selv da kan man ikke være sikker. Der er eksempler på, at bøger med underskrevne kontrakter alligevel ikke bliver udgivet. Men det hører nu til sjældenhederne.) Og de fleste forlag er meget tilbageholdende med at skrive kontrakt med en skønlitterær forfatter, før manuskriptet er så godt som helt færdigt. Hvorfor nu det? Fordi erfaringerne åbenbart viser, at skønlitterære forfattere kan være meget stædige i forhold til ikke at ville rette deres tekster til, som forlaget synes, det skal gøres. Der er selvfølgelig ingen, der siger, at forlaget har ret. Men så kan det være, bogen skal udgives på et andet forlag i stedet.

Som det skulle være fremgået, så er disse processer langvarige, og der er ingen garanti for, at bogen bliver antaget. Det kan være meget frustrerende som forfatter at gennemgå en proces med et forlag, der har udtrykt interesse for ens manuskript, hvorpå man skriver manuskriptet om efter deres anvisninger – og det så alligevel ender med et afslag efter, at ens forhåbninger har været helt oppe og ringe. Hertil er kun at sige, at du som forfatter kun skal lave de ændringer, som du selv synes, gør manuskriptet bedre. Og selv om det er vildt frustrerende, at du efter adskillige samtaler med redaktøren og indtil flere gennemskrivninger alligevel ender med et afslag, så bliver du nødt til betragte det som gratis konsulentbistand og gå videre med det nye, forbedrede manuskript til et andet forlag.

Eftersom disse processer er så langvarige – og kan være frustrerende – så melder det oplagte spørgsmål sig: Hvor mange forlag skal man sende ind til ad gangen?

Forlagene foretrækker normalt, at man kun sender til ét ad gangen. Deres argument er, at de bruger mange arbejdstimer på et manuskript, og så vil de ikke spilde dem, fordi et andet forlag når at skrive kontrakt i mellemtiden med forfatteren. I gamle dage (hvornår det så var) var der blandt forfattere en stor frygt for at bryde denne regel. Men holdningen har ændret sig. Ikke bare blandt forfattere, men også blandt forlag er der en større accept af, at sådan kan det ikke blive ved med at være.

Det næste spørgsmål er så: Hvad er mest hensigtsmæssigt for forfatteren? Hvis du starter med at sende dit manuskript til fx 6 forlag på én gang, så har du (udover en stor portoudgift) den trøst, når du får et afslag, at så ligger manuskriptet da heldigvis også hos et andet forlag, og måske vil de se mere positivt på det. Men forhåbentlig vil du lære noget af afslaget, som du kan bruge til at forbedre manuskriptet. Og så er det jo ærgerligt, at de andre forlag har den tidligere, ringere version at tage stilling til. Ud fra denne betragtning er det ikke hensigtsmæssigt at sende til for mange forlag på én gang.

Som forfatter skal du også være klar over, at manuskripter kan forsvinde på forlag. Forlagene kan forlægge dem, de kan falde om bag en hylde, de kan ligge i en redaktørs taske, der bliver stjålet – der kan ske rigtigt mange mærkelige ting med et manuskript. Alene af den grund kan det være en god ide at rykke for et svar, hvis du ikke har hørt noget efter ca. 3 måneder.

Ovenstående er skrevet ud fra synsvinklen fra en debuterende forfatter, som ingen kontakter har i forlagsbranchen. Har man imidlertid kontakter, er det bare om at benytte sig af dem. Kan man få en, man kender, som kender en redaktør eller anden person i forlagsbranchen til at anbefale en og ens manuskript, så vil man normalt rykke betragteligt op i bunken. Det er ingen garanti for, at ens roman bliver antaget. Det er ikke engang en garanti for, at man bliver ordentlig behandlet. Men det er typisk en garanti for, at hele processen som beskrevet ovenfor bliver fremskyndet.