Grundbog for tillidsvalgte

“Grundbog for tillidsvalgte. Klædt på til arbejdet”, som jeg har skrevet sammen med Vibeke Rittmann Petersen og Karen Brygmann udkom første gang i 1998. Siden er den blevet revideret, ajourført og gennemskrevet adskillige gange. Den udkom i 5. og sidste udgave i 2009.

Gennem arbejdet med revideringen af bogen blev det klart, at det danske arbejdsmarked står ikke stille. Der er uafladeligt sammenlægninger, fusioner, og ikke mindst nye regler og aftaler på arbejdsmarkedet. Så selv om bogen kan lånes på biblioteket og også kan købes brugt, er jeg bange for, at en del af indholdet vil være en smule uaktuelt. Ikke det grundlæggende stof om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer — den slags holder væsentligt længere end en overenskomstperiode — men detaljerne vil der skulle tjekkes op på. Og det bliver altså ikke længere gjort løbende af forfatterne.